Hugo Grotius (1583 - 1645)

Başlatan 112-Ripper, Nisan 28, 2022, 05:19:54 ÖS

« önceki - sonraki »

112-RipperHugo Grotius (10 Nisan 1583 - 28 Ağustos 1645), doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış olan Hollandalı düşünür. Hukuk alanında, Descartes bilgi felsefesiyle modern düşünce açısından ne kadar önemliyse, o kadar önemli olan Grotius, Descartes'ın bilgi alanında gerçekleştirdiği şeyi, hukuk alanında yapmıştır. Başka bir deyişle, nasıl ki modern felsefenin kurucusu olan Descartes, kuşku yoluyla bilgiyi teolojik-skolastik tasalluttan kurtararak özneden yola çıktıysa, aynı şekilde Grotius da hukuku, Tanrı iradesi karşısında bağımsız ve nesnel bir kurum olarak öne sürmüştür.

Hugo Grotius'un ortaya attığı ve bugün de hâlen Uluslararası Hukuk alanında yürürlükte olan en önemli ilke "denizlerin serbestisi" ilkesidir.

Doğal hukuk kendisini gerçekleştirebilmek için reel bir güce, devlet gücüne muhtaçtır; dolayısıyla devleti kendisinden önce ve varoluşunun nedeni olan hukuku korumak ile yükümlüdür;devlet, hukukun koruyucusu ve garantisidir. Ona göre Machiavelli'nin tersine, hukuku yaratan devlet değil, devleti yaratan hukuktur.

(...)

De Jure Belli Ac Pacis en ünlü eseridir.Savaş onun için necessary evil yani zorunlu kötülüktür.

Bir diğer önemli eseri 1609 yılında yazdığı Denizlerin Serbestisi'dir.

Alıntı yapılan:  Denizlerin Serbestisi"Denizlerin Serbestisi, yahut Felemenklerin Hindistan'la ticaret hakkına ilişkin layiha"(Latince: "Mare Liberum, sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio").[1] Bu eseri[2] Hugo Grotius 1609 yılında yayınlamıştır. Papa VI. Alexander "Inter Caetera" fermanıyla dünyayı Portekiz ve İspanya arasında paylaştırır. Hint okyanusunda hak iddia eden Portekiz Hollanda gemilerinin bu sularda ticaret yapmasına izin vermemektedir. Hollanda'nın ticaret hakkını savunan bu eserle deniz hukukunun bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıktığı savunulabilir. John Selden "Mare Clausum" adlı eseriyle bu teze karşı çıkacaktır.

Bu eserde Grotius tezlerini şu 13 başlık altında toplar:

 1. Kavimler Hukukunca seyrü sefain her kim olursa olsun herkese serbesttir.
 2. Felemenklerin seyahat ettiği Hindistan'da Portekizliler kâşif sıfatıyla Egemenlik hakkı iddia edemezler.
 3. Portekiz Hindistan'da Papa'nın bağışladığı egemenlik sıfatıyla hak iddia edemez.
 4. Portekiz'in Hindistan'da muharip sıfatıyla egemenlik hakkı yoktur.
 5. Ne Hint Okyanusu ne de oradaki seyrüsefer hakkı işgalci sıfatıyla Portekiz'e aittir.
 6. Ne deniz ne de seyrüsefer hakkı Papa'nın ihsanıyla Portekiz'e aittir.
 7. Deniz ve seyrüsefer hakkı ne örfen ne de zamanaşımı yoluyla Portekiz'e aittir.
 8. Kavimler Hukukuna göre ticaret herkese serbesttir.
 9. Hint ticareti işgal nedeniyle Portekiz'e ait değildir.
10. Portekiz'in Hint ticareti üzerine Papa cenaplarının ihsanı dolayısıyla hakkı yoktur.
11. Hint Ticareti ne zamanaşımı ne de örf gereği Portekiz'e aittir.
12. Portekiz'in ticaret yasağı insafsızdır.
13. Hollanda Hint ticaretini barışta, ateşkeste, savaşta sürdürmelidir.

Kaynak: wiki

Adamı görüyorsunuz değil mi? Sömürgesindeki egemenliğini bile nasıl savunuyor. "Denizlerin Serbestisi" eseri deyince insan ilkesel, evrensel bir şey bekliyor değil mi? Hayır, adam resmen sömürgesindeki egemenliğinin felsefesini yapmış. Öyle bir felsefe ki bu hala günümüzde deniz yasası olarak uygulanıyor. Bir de bize bak ki kendi vatanımızın içindeki egemenliğimizi bile koruyamıyoruz. Her şeyimizi elimizden aldılar.

Son olarak o dönemde yaşanan cepheleşmeye de dikkatinizi çekmek isterim. Hollandalılar o dönem reformu yaşamış ve protestanlaşmış. Dünya'yı Portekizli ve İspanyollar arasında bölüştüren Katolik papalığa kafa tutuyorlar. Yani aralarındaki çatışma çok büyük.


"Devrimi, başlatan tamamlayacaktır."
Ne mutlu Türküm diyene!

Aday-Hunter


PLUS

paralı askerler bilim adına bir şeyler yapmış gibi sunuluyor. Malum bakın amerikan kıtasının keşfine.

Powered by EzPortal