TSHKK Madalya,Şerit ve Bröveleri

TSHKK Madalya,Şerit ve Bröveleri

Lima · 12755

Çevrimdışı Lima

 • Check Six Lima Is Coming..
 • Kahraman Üye
 • *****
  • İleti: 5526
 • TANGO-1 NEVER SMILES !!!!
  • Profili Görüntüle
: Şubat 05, 2010, 02:55:18 ÖÖ
Advertisement

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TÜRK SANAL HAVA KUVVETLERİ
MADALYA VE BRÖVE YÖNETMELİĞİ

 
 
 

TSHKK Madalya ve Bröve Komitesi ve Görevleri
 
Madalya ve Bröve Komitesi :
 
1.      TSHKK Komutanı,
2.      Harekat Subayı,
3.      Personel Subayı
4.      Tüm Filo komutanlarından oluşur.
 
Görevleri :
 


Toplantının İcrası;
 
1.      Madalyanın veya brövenin verilmesi/alınması için Komite üyelerinden en az bir üyenin toplantı talebi ile toplantı tarihi belirlenir.
2.      Personel Subayı toplantı günü ve saatini komiteye bildirmekle sorumludur.
3.      Toplantı, madalya ve bröve komitesinin mevcudunun bir fazlası olması ile başlar, yeterli çoğunluk yoksa toplantıya başlanmaz, vekalet kabul edilmez. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı başka bir tarihe ertelenir.
4.      Madalya ve Bröve Komitesi üyelerinin kendileri için madalya verilmesi/alınmasında oy kullanamaz.
 
Madalyanın/Brövenin Verilmesi;
 
Madalya ve Bröve Komitesi tarafından (Özellikle Filo Komutanının) personelin durumu, disiplini, kendisini geliştirmesi, TSHKK ve formuna katkısı, görevlerindeki başarısı ve söz konusu madalyanın/brövenin verilme koşullarını yerine getirip getirmemesi incelenir. Oylamaya geçilerek açık oylama ile oylar verilir. Madalya ve Bröve Komitesinde görevli ve toplantıya katılan tüm üyelerin evet oyu vermesi ile madalya/bröve tevcih edilir. Bir hayır oy kullanılırsa söz konusu madalya/bröve verilmez. Söz konusu madalyanın/brövenin tevcih edildiği Personel Subayı tarafından personele Personel Subaylığı bölümünde ve form üyelerinin tümüne duyurulur.
 
Madalyanın/Brövenin Alınması;
 
            Toplantının İcrası bölümünde belirtilen şartlar sağlandığında toplantıya başlanır. Madalyanın/brövenin geri alınması koşulları incelenir. Tüm komite üyelerinin evet oyu kullanması ile madalya/bröve geri alınır. Tek hayır oyu kullanılırsa madalya geri alınmaz, ancak madalya sahibi personel uyarılır ve bu uyarı Personel Subayı tarafından tüm personele duyurulur. Aynı personelin aynı madalyası/brövesi için üç kez karar toplantısı yapılmışsa ve madalyası/brövesi alınmamışsa üçüncü toplantıda madalya/bröve geri alınmak zorundadır. Tüm toplantı sonuçları Personel Subayı tarafından personele duyurulur. İstifa ederek ayrılan personelin tüm madalya/bröveleri geri alınır. Tekrar personel olması kabul edilirse madalya ve bröveleri tekrar verilir.
 TSHKK MADALYALARI1.         TSHKK Üstün Hizmet Madalyası (Şekil-1):
 
            Simülasyon bilgilerinin paylaşılması, yeni pilotların eğitimi ile TSHKK ailesi için, skin, patch ve diğer türlü katkılar yapmış olan ve TSHKK ailesinin Sanal Havacılıkta ilerlemesine yardımcı olan personel ve üyelere verilir.
 

 
Şekil-1
Üstün Hizmet Madalyası
 
            Üstün Hizmet Madalyası TSHKK Komutanının teklifi ve Filo Komutanlarının takdiri ile ve tüm personelin uygun görmesi ve Madalya Komitesinin onayı ile verilir ve geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.2.         TSHKK Üstün Cesaret Madalyası (Şekil-2):
 
Düşman hava sahasında uçağının ve kendisinin güvenliğini tehlikeye atıp uçuş elemanları için oluşabilecek tehlikeleri önlemiş olan ve yapılan görevin zayiatsız bir şekilde tamamlanmasında büyük rol oynayan pilotlara verilir.
 

 
Şekil-2
Üstün Cesaret Madalyası
 
Üstün Cesaret Madalyası TSHKK Filo Komutanlarının teklifi, Harekat Subayının uygun görmesi ve Madalya Komitesinin onayı ile verilir veya geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.3.         TSHKK Pilot Yetiştiricisi Madalyası (Şekil-3):
 
TSHKK’nın uzun geçmişinde sanal havacılığa çok sayıda pilot yetiştiren, hem kendisi ve hem de yetiştirdiği pilotların başarı sağlayanlara pilotlara verilir.
 

 
Şekil-3
Pilot Yetiştiricisi Madalyası
 
Pilot Yetiştiricisi Madalyası TSHKK Filo Komutanlarının teklifi, Harekat Subayının uygun görmesi ve TSHKK Komutanının onayı ile tevcih edilir ve geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.
 4.         TSHKK Liyakat Madalyası (Şekil-4):
 
Sanal havacılıkta ve TSHKK’nın gelişimine verilen önemli görevleri yerine getiren ve dostlukların pekişmesine yardımcı olan üye ve personele verilir.
 

 
 
Şekil-4
Liyakat Madalyası
 
Liyakat Madalyası TSHKK Komutanının teklifi ve tüm personelin uygun görmesi ve Madalya Komitesinin onayı ile verilir veya geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.5.         TSHKK Şeref Madalyası (Şekil-5):
 
            TSHKK'nin kurulduğu günden bu yana gerek uluslar arası gerekse yurt içerisindeki tüm platformlarda değer biçilmez katkılar sağlayan Türk Sanal Havacılığında değerli yerlerde adı geçen personele verilir.
 
 
 
Şekil-5
Şeref Madalyası
 
Şeref Madalyası TSHKK Komutanının teklifi ve tüm personelin uygun görmesi ve Madalya Komitesinin onayı ile verilir veya geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.
6.         TSHKK Seçkin Personel Madalyası (Şekil-6):
 
            TSHKK filo personeli arasında görevlerdeki icraatları, üstün atış isabet oranları ve stratejik görevlerdeki üstün başarılarından dolayı, savaşçı ruhlu filo pilotlarına verilen madalyadır.
 
 
 
Şekil-6
Seçkin Personel Madalyası
 
Seçkin Personel Madalyası TSHKK Filo Komutanlarının teklifi, Harekat Subayının uygun görmesi ve Madalya Komitesinin onayı ile tevcih edilir ve geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.7.         TSHKK Kahramanlık Madalyası (Şekil-7):
 
Resmi görevlerde arka arkaya 3 görevde görevlerin kazanılmasında büyük katkı sağlayan, paket uçaklarının güvenliğini sağlayarak üstün başarı elde eden pilotlara verilir.
 

 
 
Şekil-7
Kahramanlık Madalyası
 
Kahramanlık Madalyası TSHKK Filo Komutanlarının teklifi, Harekat Subayının uygun görmesi ve Madalya Komitesinin onayı ile tevcih edilir ve geri alınır. Madalyanın verilmesi ve alınması Personel Subayı tarafından duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 
 
TSHKK BRÖVELERİ
 
1.         TSHKK Filo Personeli Brövesi (Şekil-1):
 
            TSHKK personelin personel olduğu tarihten itibaren aktif olarak görev yaptığı her yıl için verilen brövedir. Bir tam yıl içerisinde yedi ay bir fiil aktif olmayan personele hak etmiş olduğu Filo Personeli Brövesi verilmez.
 

Şekil-1 (A)
1 Yıllık Filo Personeli Brövesi
 

 
Şekil-1 (B)
2 Yıllık Filo Personeli Brövesi
 

 
Şekil-1 (C)
3 Yıllık Filo Personeli Brövesi
 

 
 
Şekil-1 (Ç)
4 Yıllık Filo Personeli Brövesi

 

 
 
 
 
 
Şekil-1 (D)
5 ve Daha Fazla Yıllık Filo Personeli Brövesi2.         TSHKK Uçuş Saati Brövesi (Şekil-2):
 
            TSHKK personelin personel olduğu tarihten itibaren aktif olarak görev yaptığı uçuş saatine uygun olarak verilen brövedir. Offline olarak uçulan saatler kabul edilmez.
 
 
 
Şekil-2 (A)
100 Saatlik Uçuş Saati Brövesi
 
 
 
Şekil-2 (B)
200 Saatlik Uçuş Saati Brövesi
 
 
 
Şekil-2 (C)
300 Saatlik Uçuş Saati Brövesi
 

 
 
Şekil-2 (Ç)
400 Saatlik Uçuş Saati Brövesi
 
 
 
 
Şekil-2 (D)
500 + Saatlik Uçuş Saati Brövesi3.         TSHKK FoF Katılım Brövesi (Şekil-3):
 
            TSHKK tarafından icra edilen FoF ile uluslar arası FoF.lara katılan personele verilir.
 
 

 
 
Şekil-3
FoF Katılım Brövesi 
4.         TSHKK Tigermeet Katılım Brövesi (Şekil-4):
 
TSHKK tarafından icra edilen Tigermeet ile uluslar arası Tigermeetlere katılan personele verilir.
 
 

 
 
Şekil-4
Tigermeet Katılım Brövesi


5.         TSHKK Eğitim Dokümanı Yaratıcısı Brövesi (Şekil-5):
 
            TSHKK personelinden ve form üyelerinden tüm sanal havacılığa hizmet eden eğitim dokümanı (Görsel ve Nazari) hazırlayanlara verilir. Formda dokümanın indirilme veya ziyaret sayısının yüksek olmasına bakılır.
 
 

 
 
Şekil-5
Eğitim Dokümanı Yaratıcısı Brövesi
 

6.         TSHKK Ayın Pilotu Brövesi (Şekil-6):
 
Ayın Pilotu Brövesi arka arkaya 3 ay ayın pilotu seçilen personele verilir. Ayın pilotunu Madalya ve Bröve Kurulu her türlü başarılarına istinaden seçer.
 
 
 
 
 

 
 
Şekil-6
Ayın Pilotu Brövesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Linkback: https://www.turkishairforce.org/index.php?topic=6109.msg42196#msg42196
« Son Düzenleme: Ekim 27, 2011, 10:03:38 ÖS Gönderen: Pars »
Çevrimdışı 114-Pars

 • Nato Pilot
 • Kobra Filo Personeli
 • *
  • İleti: 6149
 • Tunç 3 Magnum SA10 40 NM Time :)
  • Profili Görüntüle
Yanıtla #1 : Ekim 27, 2011, 10:00:43 ÖS